Privacy voorwaarden

Isydisplay houdt zich bezig met advies, ontwerp, productie en verkoop van beurswanden, presentatiesystemen en beursstands.

Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Isydisplay. Isydisplay hecht veel waarde aan het waarborgen van jouw recht op privacy. Jouw persoonsgegevens worden door Isydisplay in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet verwerkt. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

  1. Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel? 
  2. Wat doen we met je gegevens? 
  3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan? 
  4. Cookies
  5. Klikgedrag 
  6. Isydisplay en andere websites 
  7. Bewaartermijn
  8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen 
  9. Wijziging privacy beleid 
  10. Vragen

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van je en waarom?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van je en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van je:

Het verwerken van je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bancaire gegevens is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen producten en diensten [TvL2].

Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Daarvoor kun je je inschrijven. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van je naam, adres en e-mailadres. Wanneer je hebt ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij je e-mailadres om onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, producten, diensten, acties en nieuws toe te sturen. Om je een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen kan het voorkomen dat wij inzage hebben in je online surf-, lees- en koopgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daar op af te kunnen stemmen. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat je na gebruik van deze mogelijkheid geen nieuwsbrief meer zal ontvangen van Isydisplay.

Je hebt de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via onze binnendienst. Om je vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij je vragen, klachten of andere zaken in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken. [TvL3]

2. Wat doen we met je gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven. Jouw financiële gegevens – bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens – die je hebt ingevuld bij de keuze voor je betaalwijze deelt Isydisplay met de payment provider (Mollie) die de betaling(en) afhandelt. Ook Mollie is gebonden aan onze privacy voorwaarden en aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

Je gegevens kunnen ook aan een derde partij ter beschikking worden gesteld, zodat deze derde partij namens Isydisplay de nieuwsbrief kan versturen. Dit gebeurt echter enkel als je hier vooraf toestemming voor hebt verleend. Indien je geen prijs meer stelt op het ter beschikking stellen aan de door Isydisplay geselecteerde derden ten behoeve van het verstrekken van informatie of aanbiedingen kun je je hiervoor op ieder moment afmelden (“Opt-out”).

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

Je kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Isydisplay van je heeft. Je kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kun je schriftelijk of per e-mail contact opnemen met Michel Rijnberg op mailadres info@isydisplay.nl. Isydisplay zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op je verzoek. Als je gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kun je hiertegen verzet instellen, waarna je persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als je je hebt ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kun je je ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

4. Cookies

Isydisplay maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de events van Isydisplay en eventueel ook van door haar geselecteerde derden. Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor in je webbrowser instellen alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als je cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn of dat de website niet optimaal functioneert.

5. Klikgedrag

Op de websites van Isydisplay worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

6. Isydisplay en andere websites

Op de website van Isydisplay tref je een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt Isydisplay geen verantwoordelijkheid over de omgang met jouw gegevens door deze partijen.

7. Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn je gegevens langer te bewaren. In dat geval worden je gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Isydisplay heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij bij ieder website bezoek jouw toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

9. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Isydisplay gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 9 april 2021.

10. Heb je nog meer vragen?

Mocht je verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van jouw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kun je daarmee terecht bij Michel Rijnberg. Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vrijblijvend advies?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies. Samen zorgen we voor een succesvolle presentatie van jouw merk of product.